Home / Minh Hằng

Minh Hằng

Qua tác phẩm“Chữ người tử tù” hãy làm sáng tỏ nhận định: “Yêu cái đẹp là thường thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. Nhưng biết trân trọng cái đẹp mới là người nghệ sĩ chân chính”

nu sinh lop 12 sa735311 310x165 - Qua tác phẩm“Chữ người tử tù” hãy làm sáng tỏ nhận định: “Yêu cái đẹp là thường thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. Nhưng biết trân trọng cái đẹp mới là người nghệ sĩ chân chính”

Đề bài: “Yêu cái đẹp là thường thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. Nhưng biết trân trọng cái đẹp mới là người nghệ sĩ chân chính” (Ralph Waldo Emerson) bằng hiểu biết về tác phẩm “Chữ người tử tù”, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. Bài …

Read More »

Hãy sử dụng thao tác lập luận phân tích và so sánh để nêu cảm nhận của em về các ý kiến sau: “Suy nghĩ về con đường ngắn trong xã hội hiện nay”

nu sinh d0181115 040156 310x165 - Hãy sử dụng thao tác lập luận phân tích và so sánh để nêu cảm nhận của em về các ý kiến sau: “Suy nghĩ về con đường ngắn trong xã hội hiện nay”

Đề bài:Hãy sử dụng thao tác lập luận phân tích và so sánh để nêu cảm nhận của em về các ý kiến sau: “Suy nghĩ về con đường ngắn trong xã hội hiện nay” Bài làm Từ thửa bé chúng ta đã chập chững bước đi trên đôi chân …

Read More »