Home / Bài tập môn Hóa học / Hóa học lớp 10 (page 2)

Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra số 5

thuvienbaitap img - Đề kiểm tra số 5

Đề kiểm tra số 5 Câu 1: Chất nào trong các chất sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực? A. H2S   B. O2   C. SO2   D. Al2O3 Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách A. điện phân nước B. nhiệt phân …

Read More »