Home / Bài tập môn Hóa học / Hóa học lớp 10 (page 4)

Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra số 3

thuvienbaitap img - Đề kiểm tra số 3

Đề kiểm tra số 3 Câu 1: Trong tự nhiên, kali có 3 đồng vị: 1939K (x1 = 93,258%) ; 1940K (x2%) ; 1941K (x3%). Biết nguyên tử khối trung bình của kali là 39,13. Giá trị của x2 và x3 lần lượt là A. 0,012% và 6,73% B. 0,484% …

Read More »