Home / Bài tập môn Địa lý / Địa lý lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 33

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 33

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 33

Câu 1: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

A. Vùng công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Điểm công nghiệp.

D. Trung tâm công nghiệp.

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung?

A. Có rảnh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.

B. Đồng nhất với một điểm dân cư.

C. Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp.

D. Sản xuất các sản phẩm dể tiêu dùng, xuất khẩu.

Câu 3: Một trong những đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung là

A. Có các xí nghiệp hạt nhân.

B. Bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ.

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

D. Có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Câu 4: Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là đặc điểm của.

A. Điểm công nghiệp.

B. Vùng công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Câu 5: Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm curavufng công nghiệp?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.

B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.

C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 27

Câu 6: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 7: Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 8: Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 9: Ở các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

A. Đạt được hiệu quả kinh tế – xã hội cao.

B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao.

C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống.

D. Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú.

Câu 10: Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của.

A. Vùng công nghiệp.

B. Điểm công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Câu 11: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp?

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 30

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.

B. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

C. Có một vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa.

D. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên – nhiên liệu.

Câu 12: Cho sơ đồ sau:

bai tap trac nghiem dia li lop 10 bai 33 - Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 33

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 13: Cho sơ đồ sau:

bai tap trac nghiem dia li lop 10 bai 33 1 - Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 33

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chứ lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 14: Cho sơ đồ sau:

bai tap trac nghiem dia li lop 10 bai 33 2 - Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 33

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Câu 15: Cho sơ đồ sau:

bai tap trac nghiem dia li lop 10 bai 33 3 - Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 33

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Điểm công nghiệp.

B. Vùng công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B D B C D B D A A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án C B A D C          

Từ khóa tìm kiếm:

  • bai 33 dia li 10

Check Also

thuvienbaitap img - Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 38

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 38

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 38 Câu 1: Kênh nào sau …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *