Home / Bài tập môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam(phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam(phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam(phần 4)

Câu 31. Quốc gia cổ được hình thành trên cơ sở văn hóa Óc Eo là

A. Vương quốc Chân Lạp

B. Vương quốc Phù Nam

C. Vương quốc Óc Eo

D. Vương quốc Lan Xang

Câu 32. Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành vào khoảng

A. Thế kỉ I

B. Thế kỉ II

C. Thế kỉ III

D. Thế kỉ IV

Câu 33. Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là

A. Sản xuất nông nghiệp, kết hợp đánh cá, săn bắn và khai thác hải sản

B. Nghề nông trồng lúa, thủ công nghiệp, ngoại thương đường biển

C. Thủ công nghiệp, buôn bán

D. Thủ công nghiệp, khai thác hải sản, ngoại thương đường biển

Câu 34. Các tầng lớp chính trong xã hội Phù Nam là

A. Quý tộc, địa chủ, nông dân

B. Quý tộc, bình dân, nô lệ

C. Quý tộc, tăng lữ, nông dân, nô tì

D. Thủ lĩnh quân sự, quý tộc tăng lữ, bình dân, nô tì

Câu 35. Điểm nổi bật về đời sống kinh tế của vương quốc Phù Nam so với các quốc gia khác trên đất nước Việt Nam là

A. Kinh tế phồn thịnh, trở thành một vương quốc, giàu mạnh nhất khu vực Đông Nam Á

B. Ngoại thương đường biển rất phát triển

C. Đã từng làm chủ một khu vực rộng lớn ở Đông Nam Á

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 3)

D. Thể chế quân chủ đạt đến trình độ điển hình

Câu 36. Điểm giống trong đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang – Âu Lạc và Champa, Phù Nam là

A. Làm nông nghiệp trồng lúa, kết hợp với một số nghề thủ công

B. Chăn nuôi rất phát triển

C. Đẩy mạnh giao lưu buôn bán với bên ngoài

D. Nghề khai thác lâm thổ sản khá phát triển

Câu 37. Ý phản ánh nét tương đồng về văn hóa vủa các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam là

A. Có chữ viết từ sớm

B. ở nhà sàn, ăn trầu và sung tín Phật giáo

C. có tục nhuộm rang, săm mình

D. chú trọng xây dựng đền tháp thờ thần

Đáp án

Câu 31 32 33 34 35 36 37
Câu B A B B B A B

Check Also

thuvienbaitap img - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *