Home / Bài tập môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Câu 1.Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành

A. thì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

B. sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

C. sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

D. sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Câu 2. Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn

A. Progesteron và ơstrogen

B. kích thích nang trứng, progesteron

C. tạo thể vàng và ơstrogen

D. thể vàng và progesteron

Câu 3. Nhau thai sản sinh ra hoocmôn

A. Progesteron    B. FSH    C. HCG    D. LG

Câu 4. Các loại hoocmôn phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng là hoocmôn

A. kích thích nang trứng (FSH), progesteron và ơstrogen

B. progesteron, hoocmôn thể vàng (LH) và ơstrogen

C. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và ơstrogen

D. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và progesteron

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 31: Tập tính ở động vật

Câu 5. Tuyến yên tiết ra chất nào?

⦁ FSH

⦁ Testosteron

⦁ LH

⦁ GnRH

⦁ Ơstrogen

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (4)    B. (3) và (4)

C. (1) và (2)    D. (1) và (3)

Câu 6. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

B. tế bào kẽ  sản sinh ra testosteron

C. phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

D. tuyến yên tiết FSH

Câu 7. Cho các yếu tố sau:

⦁ hệ thần kinh

⦁ các nhân tố bên trong cơ thể

⦁ các nhân tố bên ngoài cơ thể

⦁ hệ nội tiết

⦁ hệ đệm

Những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng là:

A. (1) và (4)    B. (1) và (2)

C. (1)    D. (4)

Câu 8. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

C. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

D. tuyến yên sản sinh LH

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A A C C D B D A

Check Also

7142 1494911290049 1014 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *