Home / Bài tập môn Vật lý / Vật lý lớp 12 / Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12: Chương 7 (phần 1)

Câu 1: Sự phóng xạ và hiện tượng phân hạch không có đặc điểm chung nào nêu dưới đây?

A. Đều là phản ứng tỏa năng lượng

B. Không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài

C. Đều có thể phóng ra tia γ

D. Không bảo toàn khối lượng

Câu 2: Lực hạt nhân

A. Là lục liên kết các proton trong hạt nhân nguyên tử

B. Là lực hấp dẫn giữa các nuclôn

C. Là lực hút trong bán kinh tác dụng, lực đẩy khi ở ngoài bán kinh tác dụng

D. Chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thích thức hạt nhân

Câu 3: Tìm phát biểu sai. So sánh hạt nhân của hai đồng vị 92238U và 92235U, ta thấy chúng có

A. Bán kính như nhau

B. Cùng số proton

C. Số nơtron hơn kém nhau là 3

D. Số nuclôn hơn kém nhau là 3

Câu 4: Biết khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon 612C là 11,9967 u, khối lượng các hạt proton, nơtron lần lượt là mp = 1,007276 u, mn = 1,008665 u và 1 u = 931,5 MeV, năng lương liên kết riêng của hạt nhân 612C là

A. 6,56 MeV/nuclôn    B. 7,02 MeV/nuclôn

C. 7,25 MeV/nuclôn    D. 7,68 MeV/nuclôn

Câu 5: Hạt nào được bức xạ khi32P phân rã thành 32P (nguyên tử số của P và S tương ứng là 15 và 16)

A. Gamma    B. Êlectron

C. Pôzitron    D. Anpha

Xem thêm:  Đề luyện thi đại học môn Vật lý số 8

Câu 6: Trong phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn về

A. Số nuclôn    B. Số proton

C. Số nơtron    D. Khối lượng

Câu 7: Phản ứng hạt nhân khác phản ứng hóa học ở chỗ

A. Có thể tỏa nhiệt hoặc thu nhiệt

B. Không liên quan đến có êlectron ở lớp vỏ nguyên tử

C. Chỉ xảy ra khi thỏa mãn các điều kiện nào đó

D. Tuân theo định luật bảo toàn điện tích

Câu 8: Một hạt nhân 234U phóng xạ tia α tạo thành đồng vị của thôri 230Th. Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt α là 7,15 MeV, của 234U là 7,65 MeV, của 230Th là 7,72 MeV. Khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u và bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là

A. 13,5 MeV    B. 14,1 MeV

C. 12,5 MeV    D. 11,4 MeV

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B D A D B A B B

Câu 3: A

Bán kính hạt nhân tỉ lệ với A1/3

Câu 4: D

Δm = 0,098946 u. Năng lượng liên kết riêng là:

bai tap trac nghiem vat li lop 12 chuong 7 phan 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 1)

Check Also

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phóng xạ (phần 2) Câu 9: Trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *