Home / Bài tập môn Vật lý / Vật lý lớp 12 / Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Câu 9: Hạt anpha có khối lượng 6,64.1027 kg chuyển động tròn đều trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Biết bán kính quỹ đạo là 0,5 m. Tốc độ của hạt là

A. 3,8.107 m/s    B. 7,6.107 m/s

C. 1,9.107 m/s    D. 3,8.106m/s

Câu 10:Sau thời gian 1 năm, số hạt nhân nguyên tử của một chất phóng xạ giảm đi 7 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là

bai tap trac nghiem vat li lop 12 chuong 7 phan 2 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Câu 11: Urani 92234U phóng xạ có chu kì bán rã T = 4,5 tỉ năm, nhân con là chỉ 82206Pb. Giả sử khi hình thành, quặng không có nguyên tử chì ; hiện nay, trong quặng có 1 g urani và 0,01 g chì. Tuổi của quặng là

A. 74,6 triệu năm    B. 7,46 triệu năm

C. 45,2 triệu năm    D. 4,52 triệu năm

Câu 12: Hạt nhân X trong phản ứng X + α → n + 612C là

A. 36Li    B. 49Be

C. 510Bo    D. 6714N

Câu 13: Biết khối lượng các hạt là: mp = 1,007276 u, mn = 1,008670 u, mα = 4,0015 u, 1 u = 930 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra khi có 5,6 dm3 khí heli ở điều kiện chuẩn tạo thành từ các nuclôn là

A. 6,8.1011 J    B. 2,7.1012 J

C. 4,5.1011 J    D. 8,5.1013 J

Câu 14: Cho urani phóng xạ α theo phương trình: 92234U →α+90230Th. Theo phương trình này ta tính được động năng của hạt α là 13,91 MeV. Đó là do có phóng xạ γ kèm theo phóng xạ α. Bước sóng của bức xạ γ là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Các loại quang phổ (phần 1)

A. 1,37 pm    B. 1,54 pm

C. 13,7 pm    D. 2,62 pm

Câu 15: Hạt α có động năng Wđα = 4,32 MeV đập vào hạt nhân nhôm gây ra phản ứng: α+1327Al→1530P+n. Biết phản ứng này thu năng lượng 2,7 MeV và giả thiết hai hạt sinh ra sau phản ứng có cùng tốc độ. Động năng của nơtron là

A. 4,52 MeV    B. 7,02 MeV

C. 0,226 MeV    D. 6,78 MeV

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án C B A B A A C

Câu 9: C

bai tap trac nghiem vat li lop 12 chuong 7 phan 2 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Câu 10: B

bai tap trac nghiem vat li lop 12 chuong 7 phan 2 2 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Câu 13: A

bai tap trac nghiem vat li lop 12 chuong 7 phan 2 3 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Câu 14: A

bai tap trac nghiem vat li lop 12 chuong 7 phan 2 4 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Câu 15: C

bai tap trac nghiem vat li lop 12 chuong 7 phan 2 5 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Check Also

c879b28906e31e1d66d06429d0158f1c 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phóng xạ (phần 2) Câu 9: Trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *