Home / Bài tập môn Vật lý / Vật lý lớp 11 / Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Câu 1. Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm A và điểm B trong điện trường của điện tích Q là

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

A.3r   B.2r   C.4r   D.5r

Câu 2. Một điện tích điểm q đặt tại điểm O. Hai điểm M,N nằm cùng một đường sức điện (theo thứ tự O,M,N) có ON=3MN. Vecto cường độ điện trường tại M và N có:

A.cùng phương, cùng chiều,độ lớn EM=3EN

B. cùng phương,ngược chiều, độ lớn EM=3EN

C. cùng phương,cùng chiều,độ lớn EM=2,25EN

D. cũng phương,cùng chiều,độ lớn EN=3EM

Câu 3. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích dương q1 và q2, đặt cách nhau một khoảng r đẩy nhau với lực có độ lớn FO. Sauk hi cho hai quả cầu tiếp xúc rồi đặt cách nhau khoảng r chúng sẽ:

A. hút nhau với lực có độ lớn F < FO

B. đẩy nhau với lực có độ lớn F < FO

C. đẩy nhau với lực có độ lớn F > FO

D. hút nhau với lực có độ lớn F> FO

Câu 4. Cho hai điện tích q1=18.10-8C và q2=2.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20cm. Vị trí của điểm M trên đường thẳng AB, có cường độ điện trường bằng 0

A.nằm trong đoạn AB cách q2 15cm

B. nằm trong đoạn AB cách q2 5cm

C. nằm ngoài đoạn AB cách q2 10cm

D. nằm ngoài đoạn AB cách q2 20cm

Câu 5. Một hạt mang điện tích dương từ điểm A đến điểm B trên một đường sức của một điện trường đều chỉ do tác dụng của lực điện trường thì động năng của hạt tăng. Chọn nhận xét đúng:

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Định luật khúc xạ ánh sáng

A. Điện thế tại điểm A nhỏ hơn điện thế tại điểm B

B. Đường sức điện có chiều từ B đến A

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm A,B có giá trị dương

D. Lực điện trường sinh công âm

Câu 6. Dưới tác dụng của lực điện trường, điện tích q > 0 di chuyển được một đoạn đường thẳng s trong điện trường đều,theo phương hợp với vecto cường độ điện trường Emột góc α. Trường hợp nào sau đây, công của lực điện trường là lớn nhất?

A. α=0   B. α=45o   C. α=60o   D. α=90o

Câu 7. Một quả cầu kim loại có khối lượng riêng ρ=9,8.103kg/m3, bán kính r=1cm, mang điện tích q=10-6C được treo ở đầu một sợi dây mảnh không dãn. Chiều dài sợi dây là l=10cm. Tại điểm treo của sợi day đặt một điện tích qo=-2.10-6C.Toàn bộ hệ thống trên được đặt trong dầu cách điện có khối lượng riêng ρo=800kg/m3, hằng số điện môi ɛ=3. Lấy g=10m/s2. Lực căng của dây treo là:

A. 0,68N   B. 0,98N   C. 1,12N   D.0,84N

Câu 8. Tại đỉnh đối diện A và C của một hình vuông ABCD cạnh a, đặt hai điện tích q1=q2=-4.10-6C. Đặt tại B điện tích qo. Để điện trường tổng hợp gây bởi hệ 3 điện tích trên tại điểm D bằng 0 thì điện tích qo bằng:

A. 8.10-6C   B. -8.10-6C

C. 4.√2.10-6 C   D.- 4.√2.10-6 C

Câu 9. Một tụ điện phẳng có có bản cách nhau 8cm. Hiệu điện thế giữa hai bản 360V. Một electron có vận tốc ban đầu 8.107 m/s ở cách bản âm 6cm chuyển động theo một đường sức về phía bản âm. Điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C, khối lượng của electron bằng 9,1.10-31 kg. NHận xét nào sau đây đúng về chuyển động của electron?

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Điện năng - Công suất điện (Phần 1)

A. Electron chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,8.1015m/s2

B. Electron chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1,6.1015m/s2

C. Electron chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1,6.1015m/s2 về phía bản âm rồi đổi chiều chuyển động dần đi về bản dương.

D. Electron chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,8.1015m/s2 về phía bản âm, rồi dừng lại khi chưa đến bản âm sau đó đổi chiều chuyển động nhanh dần về bản dương.

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án A D C B C A B C D

Câu 1: A

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Câu 2: D

Hai điểm M,N nằm trên cùng một đường sức ( theo thứ tự O,M,N) có ON=3MN. Vecto cường độ điện trường tại M và N có cùng phương, cùng chiều

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 2 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Câu 3: C

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 3 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Câu 4: B

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 4 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Câu 5: C

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 5 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

tích chuyển động theo chiều đường sức điện

=> chiều đường sức điện từ A đến B

Động năng của hạt mang điện tăng, theo định lí biến thiên động năng:

WđB-WđA=AAB, mà WđB-WđA>0 =>AAB>0

Mặt khác: AAB=UABq=(VA-VB)q =>VA>VB =>UAB>0

Câu 6: A

Lực điện trường tác dụng lên điện tích q > 0 là

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 6 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

có tác dụng làm điện tích chuyển động theo chiều đường sức điện. Công của lực điện A=qEd, với d=s.cosα =>Công của lực điện trường lớn nhất khi α=0.

Câu 7: B

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 7 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Câu 8: C

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 8 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Câu 9: D

bai tap trac nghiem vat ly lop 11 chuong 1 9 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Check Also

ao dai2 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính lúp (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính lúp (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Kính lúp (Phần 2) Câu 11. Một …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *