Kể lại việc em góp phần bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường tới trường

 Kể lại việc em góp phần bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường tới trường

Bài làm

Loading...

Hằng ngày đến trường, em đều đi dưới hàng cây điệp mát rượi. Chính vì thế hàng cây đối với em là người bạn thân thiết. Hôm nay cũng thế, em đi học dưới bóng mát của những cây điệp ấy. Chợt em nhìn thấy hai bạn nhỏ đang ngồi chụm lại dưới một gốc cây điệp đang còn nhỏ. Em tiến lại gần thì thấy hai bạn đang dùng một mảnh chai sắc nhọn khắc tên mình lên thân cây. Em nhận thấy việc này rất nguy hại đến sự sống sót của cây. Nó có thể làm cho cây bị bong vỏ mà chết. Do vậy, em tiến lại gần khuyên can và giải thích tác hại của việc làm ấy. Hai bạn nhỏ sau một thoáng nghi ngờ thì đã hiểu ra hậu quả của việc làm nên hứa không làm vậy nữa.

Em tiếp tục đến lớp với tâm trạng rất vui vì mình đã làm một việc góp phần giữ màu xanh cho quê hương.

Loading...